KROPLÓWKI WITAMINOWE - VITAMIN DRIP 4000 zł
KONSPEKT KURSU
1dzień szkoleniowy, godz. 9-18 (8 godz edukacyjnych)
Część teoretyczna 2 godz
  • kroplówki witaminowe - informacje ogólne, rodzaje, przygotowanie, koktajle
  • wymogi sanitarne
  • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
  • formularz świadomej zgody oraz wywiad 
  • omówienie protokołu zabiegowego​ 
 
Część praktyczna 6 godz
  • przygotowanie oraz podłączenie kroplówki witaminowej - poprzedzone nauką podłączania wenflonu (cannulation)
 
Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje pakiet produktów (BOX) oraz stosowne dokumenty - polskie zaświadczenie MEN ukończenia kursu Kroplówki witaminowe uprawniające do wykonywania zabiegów zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami oraz  Brytyjski akredytowany CPD Certificace of Completion - Intravenous Therapy - IV Vitamin Therapy Training Course.
.
 

Program kursu, stanowi własność intelektualną i prawną MedLab Training Ltd. Konspekt jak i wszystkie materiały przekazywane kursantom są programem autorskim MedLab Training Ltd i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i udostępniania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.​​

CONTACT US

​OFFICE

MedLab Training Ltd.

27 Old  Gloucester Street, London, England

WC1N 3AX

info: 02035140005

office@medlab-training.com